Telemark Vevforum

Fotoalbum

Kathrine Hærem  lærer Rebekka Nærum hvordan hun skal få fine knuter ved skjøting av garnet.
Kathrine Hærem lærer Rebekka Nærum hvordan hun skal få fine knuter ved skjøting av garnet.
Mjonøy, 5/3-05
Ellen Nordstoga og Ingebjørg Vaagen.
Mjonøy, 5/3-05 Ellen Nordstoga og Ingebjørg Vaagen.
Praten gikk livlig rundt bordene  på
tema-dagen.
Praten gikk livlig rundt bordene på tema-dagen.
Ingebjørg Vaagen viser 1 av Norma Hardangs Telemarkstepper.
(Rekonstruert etter gamle tepper)
Ingebjørg Vaagen viser 1 av Norma Hardangs Telemarkstepper. (Rekonstruert etter gamle tepper)
Her er nærbilde av 2 av Norma Hardangs Telemarkstepper vevd i
Skilbragd.
Her er nærbilde av 2 av Norma Hardangs Telemarkstepper vevd i Skilbragd.
Brita Been viser prøver på de flotte sjalene hun har laga.
Brita Been viser prøver på de flotte sjalene hun har laga.
Noen av deltagerene på temadagen
om dreiel.
Noen av deltagerene på temadagen om dreiel.
Brita Been på Nærum , okt.05
Brita Been på Nærum , okt.05
En av Brita Beens store tepper.
En av Brita Beens store tepper.

Bilder fra Temadag på Mjonøy  i Vinje 2005 og fra Nærum Grendehus, Skien 2005.